Denný tábor

Angličtina hrou

Dátum tábora:

13. - 17. júla 2020

Tábor je zrušený
Priatelia, práve sa nám dostala správa od našich amerických animátorov, že dôsledky pandémie zasiahli aj ich životy, prácu, okolnosti a financie. Žiaľ, toto leto nemôžu prísť.

Táto správa nás nepotešila. Je nám ľúto, že tento mimoriadne úspešný tábor musíme zrušiť po prvý raz za 14 rokov, no bez "domorodých" amerických dobrovoľníkov konverzačné anglické tábory nie je možné realizovať v najvyššej kvalite, o ktorú nám ide. Dúfajme, že v lete 2021 si to "vynahradíme" a že naši partneri z Texasu sa znovu vrátia. Pokiaľ ste tábor už uhradili, peniaze Vám, samozrejme, budú vrátené čo najskôr.

Ďakujeme Vám za vaše porozumenie a prajeme Vám i vašim deťom krásne leto, dobrú Božiu ochranu na všetkých vašich cestách a aby sme sa mohli znovu uvidieť v lete 2021!

Angličtina hrou

Čaká na Vás:

- nepretržitý kontakt s animátormi z USA
- malý počet táborníkov v skupine
- servis slovenských tlmočníkov
- areál M-SPORT a jeho okolie
- široký výber aktivít počas dňa
- humor, scénky, napätie
- láskavý prístup, prijatie a slušnosť

Prihlásiť sa môžete tu UPOZORNENIE
Tábor bude pravdepodobne obsadený do konca apríla. Dieťa však môžete stále prihlásiť.
V prípade uvoľnenia miesta, resp. rozšírenia kapacity tábora, Vás budeme informovať.

Kedy:
V čase:
Kde:
Vek:
13. – 17. júla 2020
Od 7:30 hod. do 16:30 hod.
V športovom areáli M-SPORT na Ostrove v Trenčíne.
7-14 rokov (vrátane detí, ktoré sú zapísané do 1. ročníka ZŠ)
Kontakt: Na otázky radi odpovieme na tel. čísle: 0905 889 141
alebo na e-mail adrese: taboryanglictinahrou@gmail.com
Cena: 95€
V cene je zahrnutá celodenná strava (desiata, obed, olovrant, pitný režim), všetky učebné materiály, športové náradie, hry, materiál na tvorivé dielne a experimenty, odmeny a starostlivosť o dieťa (9 hodín denne).
Zľavy: 5 Eur pre ďalšieho súrodenca (Prvé dieťa zľavu nemá.)
Prihlášky: Prosíme vyplniť prihlášku a prečítať si podmienky.
Spôsob platby: Po zaslaní vyplnenej prihlášky, prosíme, uhradiť platbu bankovým prevodom:
Kresťanské centrum Berea
Číslo účtu: 2629010205 / 1100
IBAN kód: SK5511000000002629010205
Variabilný symbol: 2222
Poznámka pre príjemcu: Meno a priezvisko dieťaťa