Denný tábor

Angličtina hrou

Dátum tábora:

13. - 17. júla 2020

Pre stredoškolákov

Od roku 2014 máme našu ponuku rozšírenú o konverzačný anglicko-slovenský
tábor pre stredoškolákov KECY Camp Trenčín.KECY Camp Trenčín